parky Brd a okolí

Na území Brdy a v přilehlé oblasti se nachází několik malých i velkých přírodních parků.

Přírodní park Hřebeny (přírodní park Brdy-Hřebeny) zahrnuje převážnou část brdských Hřebenů na území Středočeského kraje, okresů Praha-západ, Beroun a Příbram. Území bylo vyhlášeno přírodním parkem v roce 2009. Důvodem vyhlášení byla ochrana krajinného rázu zalesněného hřbetu (pahorkatiny) s výraznou převahou přírodních hodnot, s částmi přírodě blízkých bučin a smíšeného lesa s rozptýlenými věkovitými stromy na charakteristickém geologickém podloží, s významnými přírodními a estetickými hodnotami a s řadou kulturně historických památek. Rozlohou 184 km² je největším přírodním parkem na území Středočeského kraje.

Přírodní park Třemšín byl zřízen roku 1997 v rozloze 112 km². Leží v Brdské vrchovině resp. v její části nazývané Jižní Brdy. Na západě plynule přechází v Přírodní park Brdy, který se ale nachází již v Plzeňském kraji, zatímco PřP Třemšín leží v kraji Středočeském (okres Příbram). Hranice mezi oběma přírodními parky je tedy pouze administrativní a přesné kopíruje hranici obou krajů.

Přírodní park Trhoň (zkráceně PřP Trhoň) byl zřízen roku 1979 v rozloze cca 45 km². Nachází se v Plzeňském kraji, v okrese Rokycany, mezi obcemi Holoubkov a Strašice. Na severu sousedí s PřP Radeč (hranici mezi oběma přírodními parky tvoří silnice II/605), na jihu se Středními Brdy.

Přírodní park Radeč se rozprostírá na zalesněném hřebenu vrchu Radeče.

zdroj: wikipedia