nejregionu

  • největším městem podbrdska je s Příbram s téměř 34 tisíci obyvatel
  • největším vrchol Brdské vrchoviny je Tok s nadmořskou výškou 865 m nad mořem a zároveň je největším vrcholem středočeského kraje
  • nejdelší říčkou Brd je Litavka, pramenící na východním svahu Malého Toku v nadmořské výšce 765 m nad mořem a ve výšce 218 m se vlévá v Berouně do Berounky