Černolické skály

doplňující informace: Čertovy skály jsou jedním z nejstarších horolezeckých terénů v Čechách. Byly využívány průkopníky vertikál minimálně již od roku 1904.

Čertovy skály jsou jedním z nejstarších horolezeckých terénů v Čechách. Byly využívány průkopníky vertikál minimálně již od roku 1904. V souhlase s tehdejším pojetím byly označovány jako "cvičné" a považovány pouze za přípravu k lezení v horách. V těch dobách pořádal KČST (Klub československých turistů( v Černolicích i hromadná cvičení, kterých se zúčastňovalo až přes sto lidí. Z toho vidno, že tato poněkud nešťastná masovost a hromadné akce mají svoji historii. Skálu v té době asi také nikdo příliš nešetřil, přírody bylo všude plno a lidí málo. Takže i urychlování rozpadu skály člověkem probíhá už přes sto let. Docela se držej. I když někdy snad jen silou zvyku.

zdroj: http://dagles.klenot.cz/lez/crn.html

mapa infocentra: