Les Koráb

Významný krajinný prvek je z převážné části tvořen březovým hájem (Betula pendula). Dále se zde nacházejí tyto dřeviny: javor mléč, javor klen, jasan ztepilý, lípa srdčitá, dub zimní. Les Koráb významně dotváří charakter Březových Hor.

zdroj: http://www.pribram-city.cz/index.php?vid=1238

mapa infocentra: