Černé bláto

Jedná se o lokalitu, na které se nachází početná populace silně ohroženého chráněného druhu hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)a ještě vzácnějšího modráska hořcového (Maculinea alcon). Kromě uvedeného hořce byly v druhově pestrém lučním společenstvu nalezeny další druhy vzácnějších rostlin, např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a upolín evropský (Trollius altissimus). Při okraji lesa roste silně ohrožený kociánek dvoudomý (Antennaria dioica).

Externí odkaz na fotoalbum:http://www.facebook.com/album.php?aid=13313&id=100001340497240&l=1412ea6f8c

zdroj: http://pribram-city.cz/index.php?vid=1262

mapa infocentra: