Pastvina u Bukovan

Lokalita se vyznačuje dochovanou různorodostí travinno-bylinných porostů s dominantním smělkem jehlancovitým (Koeleria pyramidata). Vyskytují se zde zvláště chráněné druhy rostlin vstavač kukačka (Orchis morio) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).

zdroj: http://pribram-city.cz/index.php?vid=1262

mapa infocentra: