Trvalý travní porost v Orlově

Lokalita je charakterizována hojným výskytem silně ohrožených druhů rostlin: hořepníku lučního (Pneumonanthe vulgaris) a všivce mokřadního (Pedicularis sylvatica).

zdroj: http://pribram-city.cz/index.php?vid=1262

mapa infocentra: