Lado u Lazeckého mlýna

Lokalita se vyznačuje tím, že se jedná o jedno z posledních kvalitních lučních společenstev v celém povodí Litavky, má výjimečnou přírodní a estetickou hodnotu. Vyskytují se zde zvláště chráněné druhy rostlin kosatec sibiřský (Iris sibirica), upolín evropský (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a bledule jarní (Leucojum vernum). Současně se jedná o biotop některých zvláště chráněných druhů živočichů např. zmije obecná (Vipera berus) nebo silně ohrožená ještěrka živorodá (Zootoca vivipara).

zdroj: http://pribram-city.cz/index.php?vid=1262

mapa infocentra: