Lada pod Květnou

Jedná se o lokalitu se zachovanými střídavě vlhkými až podmáčenými lučními biotopy s regionálně velmi významnou koncentrací vzácných a chráněných rostlin – např. zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), kosatec sibiřský (Iris sibirica), upoín evropský (Trollius europaeus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), bohatou faunou motýlů s přítomností specializovaných druhů modrásků - např. modrásek očkovaný (Maculinea teleius), modrásek bahenní (Maculinea nasithous) i výskytem vzácnějších obratlovců – např. ještěrka obecná (Lacerta agilis), chřástal polní (Acrocephalus palustris), ťuhýk obecný (Lanius collurio).

zdroj: http://pribram-city.cz/index.php?vid=1262

mapa infocentra: